udelezenci-kickoff-innorenew-coe 121Udeležnci konferenceV aprilu 2017 se je pričel projekt InnoRenew – Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Cilj petletnega projekta je ustvariti inovativne rešitve za pametno, zdravo in trajnostno grajeno bivalno okolje za vse generacije po principu krožnega gospodarstva z uporabo naravnih, obnovljivih materialov. Projekt je bil izbran kot eden od desetih Evropskih centrov odličnosti v hudi konkurenci 169 prijav na razpisu »Teaming« Evropskega programa Obzorje 2020. Inštitut za celulozo in papir kot projektni partner s svojimi znanji in kompetencami dopolnjuje InnoRenew CoE na področju karakterizacije, vrednotenja in funkcionalizacije naravnih vlakninskih materialov. Njegova vloga je celostno in poglobljeno preiskovanje bio materialov, od surovin, gradnikov biomase, do njihove obdelave, plemenitenja in re-uporabe. Več na: innorenew.eu.

eu-LOGO 121    InnoRenew-LOGO 121

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si