ICP EOL155

Papirna industrija se spreminja, prilagaja in razvija skladno z aktualnimi in okoljsko sprejemljivimi usmeritvami. Letos se je Mednarodno srečanje slovenskega papirništva še bolj ozrlo na »našo stran papirja«, kjer se za papirji in papirnimi izdelki skriva znanost proizvodnje papirja in izdelkov iz njega, ki terja specifična znanja, izkušnje in kompetence. Novi okoljski cilji in izzivi terjajo nadaljnje raziskave in razvoj v smeri krožnega gospodarjenja, racionalne rabe virov in energentov ter nove načine uporabe produktov. Letošnji 47. mednarodni letni simpozij DITP in 24. dnevi slovenskega papirništva pod naslovom Naša stran papirja so zaradi epidemioloških razmer potekali v spletni obliki. Osrednja tema simpozija je bila energetika. Na simpoziju se je v sodelovanju s Papirnico Vevče Proizvodnja d.o.o. predstavila raziskovalka Janja Juhant Grkman iz Inštituta za celulozo in papir. Aleš Palatinus je predstavil skupni raziskovalni prispevek z naslovom Barierni papirji kot alternativa plastični embalaži. Tudi ostali predstavniki Inštituta za celulozo in papir so aktivno sodelovali na simpoziju in pripomogli k uspešni izvedbi dnevov papirništva. Dr. Tea Kapun v vlogi so-organizatorke, Bojan Borin in Gregor Lavrič pa v vlogi moderatorjev.

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si