Embalaža za stik z živili
Embalaža za stik z živili

Na trgu je vse več vrst materialov, ki so namenjeni stiku z živili, zato je zagotavljanje nadzora ključnega pomena. Uredbe Evropske komisije (ES), vključno z načeli dobre proizvodne prakse na področju embalaže (GMP), določajo načela varnosti in inertnosti za vse materiale v stiku z živili. Zagotavljajo, da so skladni s standardi kakovosti, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali povzročajo spremembe v sestavi živil. Inštitut za celulozo in papir je akreditiran laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ki nudi celovite storitve na področju analiz papirja, kartona in lepenke za namene posrednega ali neposrednega stika z živili in preverjanje skladnosti z zakonodajo ter priporočili Evropske komisije. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano 11. marca Inštitut za celulozo in papir organizira seminar, kjer bodo predstavljene aktualne zahteve na področju plastike in papirja, kartona ter lepenke za stik z živili, pregled analitskih postopkov za preverjanje skladnosti in trendi ter usmeritve na področju trajnostnega razvoja embalaže s poudarkom na zapiranju snovnih poti, biorazgradljivosti in reciklabilnosti ter zagotavljanju varnosti z aktivno in inteligentno embalažo.
Zapisala: Mateja Zajc, univ. dipl. biokemik

Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si