Mletje
Mletje

Juta ali žakljevina je enoletna rastlina, ki se najpogosteje uporablja kot tehnične tekstilije za dekoracije, okrasne nadprte, kostume in dodatke. Pražarne kave se z juto srečujejo zaradi transporta kavnih zrn. Ob procesu praznjenja vreč nastaja ogromna količina vreč, kar jim predstavlja odpadek. Na Inštitutu za celulozo in papir smo v januarju 2020 vlakna žakljevine uporabili za izdelavo visokokakovostnega papirja in s tem začeli pisati novo zgodbo krožnega gospodarstva. Po predhodnih laboratorijskih testih smo na našem pilotnem papirnem stroju uspeli izdelati papir, kjer smo kot vir jute uporabili odpadno žakljevino slovenske pražarne kave Atlantic Droga Kolinska. Kemijska analiza je pokazala, da vreče iz jute vsebujejo 1,8 % pepela, 4,0 % ekstraktov, 11 %, lignina, 29 % hemiceluloze in 53 % celuloze, kar jo uvršča visoko na lestvico nabora alternativnih surovin za butično izdelavo papirja. Te vreče smo izrezali na majhne kosce, nato pa nadaljevali z delignifikacijo vlaknin, mletjem in izdelavo papirja na našem pilotnem stroju. Papir smo izdelali pretežno v gramaturi 85 g/m2 in izrezali na A4 format. Papir bo porabilo podjetje, ki nam je zagotovilo surovino na svojih pisarniških tiskalnikih, kar je vzorčen primer krožnega gospodarstva.
Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si