Respirometer za merjenje biorazgradljivosti
Respirometer za merjenje biorazgradljivosti

Na Inštitutu za celulozo in papir smo v mesecu aprilu postali bogatejši za zelo pomembno pridobitev, respirometer za merjenje biorazgradljivosti različnih materialov, med drugim papirnate embalaže, polimerov in biokompozitnih materialov. Z 12-kanalnim respirometrom znamke Echo s pomočjo spremljanja porabe CO₂ in nastanka O₂ spremljamo, kako poteka biorazgradnja materiala. Razgradnja poteka pod termostatiranimi pogoji kompostiranja pri 58 °C, pri čemer merimo sproščanje posameznih plinov, ki se med procesom biorazgradnje porabljajo in sproščajo. S tem smo nadgradili obstoječo opremo za določanje biorazgradljivosti in skladnosti s standardom ISO 14855-1 in dopolnili ponudbo za preverjanje skladnosti z obstoječimi okoljskimi standardi EN 13432, ISO 14855-1, ASTM D 5338, OECD 208. Prvi vzorci papirja, izdelani iz odpadnih stebel paradižnika, ki so nastali na papirnem stroju Inštituta za celulozo in papir, se že analizirajo.
Inštitut za celulozo in papir
http://icp-lj.si