Institut za celulozo in papirGrafični izrisNa Inštitutu za celulozo in papir (ICP) konstantno sledimo novim trendom in zahtevam na področju embalaže. V novem grafično-embalažnem centru združujemo znanje in sodobno opremo za razvoj embalažnih produktov na laboratorijskem in polindustrijskem nivoju, s čimer zagotavljamo celostno pokrivanje razvoja sodobnih embalažnih rešitev od ideje do izdelave pametne, varne in trajnostne embalaže. Celosten pristop se prične pri izbiri inovativnega in trajnostnega materiala (razvoj materiala tudi po meri naročnika), nadaljuje z zasnovo oblikovne rešitve in izdelavo prototipa ali maloserijske naklade. Vse to s sprotnim vrednotenjem skladnosti materiala in produkta z zahtevami zakonodaje in trga ter končnim vrednotenjem embalaže kot odpadka, kjer se ugotavlja primernost za predelavo s snovnim recikliranjem, biorazgradljivostjo in kompostiranjem. Če gre za prehransko embalažo, se ne spregleda ocene ustreznosti za stik z živili, saj embalaža lahko poslabša organoleptične lastnosti živila in poveča tveganje za zdravje potrošnika. Ustreznost embalažnih materialov za stik z živili ocenjujemo v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 ter z zahtevami in priporočili posameznega trga. 

Inštitut za celulozo in papir 
http://icp-lj.si