Od ideje do prototipa trajnostne embalaže iz papirja in kartona iz alternativnih surovin

Predavanje je možno kupiti le v sklopu izobraževanja:
Priložnosti in izzivi krožne embalaže

Kaj se boste naučili?

  • Cilji krožnih poslovnih modelov
  • Modeli za spremembo v krožno gospodarstvo
  • Razširitev »mentalne« škatle
  • Zgodba paradižnika – širši krožni (obnovitveni) model
  • Od ideje do prototipa – kaj vse moramo upoštevati
  • Tehnološke omejitve
  • Kaj se lahko naredi iz alternativnih virov?
  • Uporaba večplastnih rešitev za doseganje mehanskih lastnosti
  • Skrite pasti »nestandardnih« krožnih tokov
  • Reprodukcija barve na papirju

Dodatne učne vsebine