Projekt POLY4EMI, ki ga vodi MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), financira pa Evropska komisija, se loteva izzivov inovacijske politike v Sloveniji z bolj sistematičnim pristopom, t.j. čez sektorskim povezovanjem. Cilj projekta je razviti skupno platformo obstoječih regionalnih grozdov za spodbujanje podjetništva in uporabo novih poslovnih rešitev na področju biopolimerov. Inštitut za celulozo in papir je v sodelovanju s projektno skupino POLY4EMI v juniju organiziral delavnico z naslovom »Potencial biopolimerov–od naravne surovine do naprednih materialov in produktov«. Delavnice so se udeležili strokovnjaki iz industrije in znanstveno-raziskovalnih inštitucij, ki so našli številne nove priložnosti za povezovanje partnerjev v nove vrednostne verige. Na delavnici so se obravnavale sledeče vrednostne verige: barierni premazi, mikrokapsuliranje, inteligentna embalaža in napredni materiali. Delavnica je ponudila prve potencialne smeri vzpostavljanja novih vrednostnih verig, katero uresničitev bo mogoče preveriti z razpisanimi finančnimi sredstvi v jesenskih mesecih. Več na www.poly4emi.eu.

Inštitut za celulozo in papir Ljubljana
www.icp-lj.si