Trajnostna embalaža

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Reciklirani in reciklabilni materiali so v ospredju embalažnih rešitev, ki jih kupci iščejo. V trendu so tudi biorazgradljivi in kompostabilni materiali, možnost ponovne uporabe embalaže in enovitost uporabljenih materialov. Čeprav je tovrstnih rešitev vse več, se še vedno pogosto zaustavi pri vpeljavi v obstoječ proizvodni proces, kjer je zaželeno čim manj modifikacij na obstoječih tehnologijah, kar mora biti seveda tudi stroškovno učinkovito. Hkrati mora rešitev zagotavljati enako ali boljšo učinkovitost sistema pakiranja in funkcijo embalaže. Proizvajalci in oblikovalci se zavedajo, da vsako uvajanje novega materiala v proizvodni proces prinese določena tveganja in negotovosti, vendar je to sestavni del razvoja. Nekateri med njimi so v kratki anketi razkrili najbolj aktualne trajnostne trende in inovacije v embalažni panogi.


Anketna vprašanja:

 1. Kaj je na področju trajnostnih embalažnih rešitev najbolj zaznamovalo leto 2023?
 2. Katero rešitev oziroma inovacijo na področju trajnostne embalaže bi izpostavili (lahko je vaša lastna ali druga)?
 3. Kakšni trendi trajnostne embalaže bodo prevladovali v letu 2024 in kaj bo v ospredju vaših rešitev oziroma razvoja?
 4. Koliko vaši kupci povprašujejo po trajnostnih embalažnih rešitvah in česa si želijo?

Kupci fleksibilne embalaže iščejo monomateriale

Andreja Bezgovšek, vodja prodaje, in Nuša Blagotinšek, vodja kontrole, Cetis Flex d.o.o.
Andreja Bezgovšek, Cetis Flex d.o.o.

Odgovarjata Andreja Bezgovšek, vodja prodaje, in Nuša Blagotinšek, vodja kontrole, Cetis Flex d.o.o.:

 1. Glede na predhodna leta opažamo razliko v materialih, predvsem na področju fleksibilne embalaže in »sleevov« (skrčljivih rokavčkov). Na področju fleksibilne embalaže kupci iščejo reciklabilne rešitve v smislu monomaterialov iz PE (polietilena) in PP (polipropilena) ter iz embalaže umikajo aluminij, kjer je to seveda izvedljivo. Opažamo tudi trend manjšanja slojev in nižanja debelin folij. Pri uporabi papirja pri fleksibilni embalaži gre predvsem za nanos različnih premazov, kot je barierni premaz, varljiv premaz, »cold seal« in podobno. Pri »sleevih« je poudarek predvsem na zniževanju debeline. V Cetis Flexu ponujamo tudi reciklabilne in PO (polioleofinski) sleeve. Pri etiketah svetujemo uporabo tipov materialov glede na celostno strukturo produkta, skupaj s primarno embalažo. Zaznavamo tudi kupce nišnih produktov, ki želijo izdelke zapakirane v kompostabilno embalažo.
 2. Na področju trajnostne embalaže kot največjo inovacijo dojemamo prav trende na področju fleksibilne embalaže. Gre za rešitve, ki bodo omogočale ustrezno recikliranje tam, kjer sicer tok zbiranja in ločevanja v večini držav še ni natančno definiran. Z našimi rešitvami embalaže PO, primerne za recikliranje, in embalaže iz monomaterialov PP ali PE, reciklabilnimi sleevi, ovojnimi etiketami, lahko veliko prispevamo k ponovni uporabi oz. reciklaži plastike. Zelo primerna rešitev je tudi folija za izdelavo vrečk ali vrečke, ki so reciklabilne, omogočajo lahko odpiranje in ponovno zapiranje, so lahke in izdelane na zahtevo stranke ter skladne s smernicami CEFLEX in RECYCLASS. Rešitve vključujejo najnovejšo opremo za nanašanje bariernih premazov ali lepil z barierami, ki zagotavljajo reciklabilnost končnega produkta ter bariero primerno produktu. V prihodnje bo embalaža še bolj opremljena za komunikacijo v verigi, vse do končnega kupca in naknadno z ločevanjem do reciklaže. Že v tem trenutku lahko zagotavljamo komunikacijo po verigi preko »digimark« kode, skrite kode in kode, tiskane z nevidnimi barvami. Certificirani smo tudi za tisk DPG kod.
 3. V letu 2024 od kupcev pričakujemo vedno večje zahteve in pričakovanja po reciklabilni embalaži, saj naj bi bilo v EU do leta 2030 55 % plastične embalaže efektivno reciklirane oz. reciklabilne. Prav tako se industrija sama vse bolj zavezuje za zelo ambiciozne cilje, da bo npr. embalaža za živila 100-% primerna za večkratno uporabo, reciklabilna ali kompostabilna. Z uporabo različnih barier pri novih materialih lahko tudi zelo zahtevna živila, od kave do mesnih izdelkov, sira v različnih oblikah in drugih zahtevnejših izdelkov, pakiramo v reciklabilne materiale, brez uporabe aluminija. Glede na smernice tako CEFLEX-a kakor večjih trgovskih verig se prav tako lahko s sekundarno embalažo prilagodimo strukturi primarne embalaže (etikete, ovojne etikete, sleevi).
 4. Že dlje časa opažamo, da je ozaveščenost pri naših kupcih velika. Zahteva kupca je običajno reciklabilnost, čim manj potreb po modifikacijah na stroju in s tem povezanimi stroški ter enaka učinkovitost sistema pakiranja. Seveda si vsi želimo, da bi imeli novi materiali enake zmogljivosti na strojih in bi bili enako učinkoviti, vendar vemo, da temu trenutno še ni tako. So pa vsak dan na trgu novi reciklabilni materiali ali drugi bolj trajnostni materiali, katerih lastnosti so iz leta v leto boljše in njihova uporaba tudi kupcem bolj prilagojena, tako da se vse več in lažje odločajo za tovrstne materiale.

Poudarek na inovacijah in razvoju trajnostne embalaže

Jožica Hojnik, direktorica prodaje in inovacij, DS Smith Slovenija d.o.o.
Jožica Hojnik, direktorica prodaje in inovacij, DS Smith Slovenija d.o.o.
 1. Leta 2023 je bilo na področju trajnostnih embalažnih rešitev opaziti poudarek na inovacijah in razvoju, ki so bili usmerjeni v podporo krožnemu gospodarstvu. V DS Smith smo se osredotočili na oblikovanje in proizvodnjo inovativnih in trajnostnih embalažnih rešitev, ki upoštevajo celotno dobavno verigo kupcev, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena recikliranju in uporabi recikliranih materialov, še posebej kartonskim embalažnim rešitvam, ki učinkovito nadomeščajo plastično embalažo. Ljudje in podjetja se tudi vse bolj zavedajo nujnosti zmanjšanja količine odpadkov.
 2. Inovacije ter krožnost so v samem jedru naše poslovne in razvojne naravnanosti. V DS Smith Slovenija smo izjemno ponosni na našo inovacijo »DS Smith Easy Bowl«, ki smo jo razvili v partnerstvu s Skupino Panvita. Ta inovativna embalažna rešitev iz valovitega kartona nadomešča doslej v celoti plastične pladnje za meso in mesne izdelke. DS Smith Easy Bowl omogoča zmanjšanje uporabe plastike za do 85 % in je idealen za ohranjanje svežine mesa, rib in pripravljenih obrokov, izboljšuje varnost hrane in podaljšuje rok uporabnosti. Gre za korak, ki celotno prehransko industrijo spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z viri in boljšemu varovanju okolja. Avstrijski kolegi pa so, na primer, za Coca-Colo HBC razvili kartonske nosilke za šestorčke brezalkoholnih pijač, ki v kombinaciji s trakom, ki objema steklenice, popolnoma odpravijo uporabo folije za enkratno uporabo.
 3. Za leto 2024 se pričakuje, da bodo trendi na področju trajnostne embalaže vključevali nadaljnje spodbujanje krožnega gospodarstva in zmanjševanje ogljičnega odtisa, ob hkratnem uravnavanju potreb poslovanja, okolja in ljudi. Ne glede na zaostreno gospodarsko situacijo podjetja nadaljujejo s spremembami, ki jih vodijo v bolj trajnostno poslovanje, kar vključuje tudi uvajanje novih, bolj optimiziranih in trajnostnih embalažnih rešitev. V to bodo v kratkem prisiljena tudi z zaostreno zakonodajo o embalaži in ravnanju z odpadno embalažo, ki je v sklepni fazi sprejemanja na nivoju EU. DS Smith bo tudi v letu 2024 nadaljeval s svojim ustaljenim pristopom tako na področju inovacij kot tudi v zagotavljanju trajnostnih rešitev za embalažo. V ospredju bodo optimizacijski projekti z vključenim modulom trajnosti, ti projekti so tudi del naših trajnostnih ciljev.
 4. Povpraševanje kupcev po trajnostnih embalažnih rešitvah se nenehno povečuje. Stranke iščejo rešitve, ki so ne le ekološko odgovorne, ampak tudi inovativne in prilagojene specifičnim potrebam njihovih industrij. Trudimo se, da njihova pričakovanja izpolnimo in presegamo, tako glede trajnosti, funkcionalnosti, videza in učinkovitosti. Veliko pa povprašujejo tudi po izračunu ogljičnega odtisa njihove embalaže – tako v fazi izdelave, transporta kakor tudi v fazi konca življenjskega cikla. Zanima jih, kako ga še lahko znižamo. Seveda dobro razumevanje omenjenih faz običajno vodi tudi do optimizacije same embalaže.

Tesno sodelovanje z dobavitelji in kupci

Vanja Frlic Šturm, vodja projektov, Etiketa, tiskarna, d.d. Žiri
Vanja Frlic Šturm, vodja projektov, Etiketa, tiskarna, d.d. Žiri
 1. Leto 2023 je zaznamovano s poudarkom na izobraževanju in raziskovanju. Skupaj z našimi dobavitelji in kupci smo se posvetili raziskovanju novih trendov, pridobivanju znanja o materialih in iskanju trajnostnih rešitev za embalažo. S ponosom lahko izpostavimo več že uveljavljenih rešitev. V svetu opažamo napredke na področju biorazgradljivih in kompostabilnih materialov, razvoju užitnih materialov, reciklabilnih in recikliranih materialov. Povečalo se je tudi zanimanje za barve na naravni osnovi in skoraj izničilo zanimanje za škodljive kemikalije. Povečala se je zavest o skrbi za okolje, sočloveka ter pravičnost in transparentnost.
 2. V Etiketi smo v letu 2023 tiskali samolepilne etikete s PET nosilno podlogo, ki nadomešča silikoniziran papir in je popolnoma reciklabilna. Tiskali smo etikete s povišano vsebnostjo reciklata v materialu in običajni termalni papir zamenjali s termalnim papirjem brez fenola. Izdelali smo nevidno tiskano rešitev z zaščito proti ponarejanju transferjev v tehniki sitotiska. Z našimi transferji smo dosegli kar 98-% čistost recikliranega poliestra v tekstilu. Skupaj s kupci smo optimizirali dizajne etiket tako, da je bila poraba materiala čim manjša in čim bolj funkcionalna.
 3. Vzpostavljamo tesno sodelovanje z dobavitelji in kupci, saj verjamemo, da je trajnostna prihodnost odvisna od povezovanja in izmenjave idej. V prihodnosti bomo v Etiketi dajali prednost trajnostnim materialom in aktivno raziskovali nove možnosti. Seveda se zavedamo, da moramo pri izdelavi etiket upoštevati zahteve kupcev in zakonske predpise, obenem pa ohranjati ravnotežje med funkcionalnostjo in skrbjo za okolje. Vsako uvajanje novega materiala prinese tudi določena tveganja in negotovosti, kar moramo vsi vzeti v zakup. Opažamo trende v smeri zmanjševanja in optimiziranja embalaže s ciljem ustvarjanja manj odpadkov in učinkovitejše rabe virov. Povečana bo uporaba recikliranih in reciklabilnih materialov ter barv, skupaj z naraščajočim zanimanjem za embalažo in tisk brez nevarnih kemikalij. Pri tisku se pojavlja interes za etikete, ki se lahko reciklirajo skupaj z embalažo ter za etikete, ki se enostavno odlepijo in omogočajo ponovno uporabo embalaže, na primer steklenic. Narašča uporaba recikliranega kartona in plastike z vsebnostjo reciklata, hkrati se povečuje priljubljenost embalaže za večkratno uporabo. Kljub temu se soočamo z izzivom ločevanja plastike, saj primerni sistemi za to v našem okolju še niso v celoti uveljavljeni. V Etiketi iščemo optimalne stroje, ki omogočajo tiskanje trajnostnih etiket ter uporabo prijaznejših materialov in barv. Stremimo k zmanjševanju porabe virov. Z vsemi našimi dejanji poskušamo slediti cilju zmanjšanja okoljskega odtisa. Nenazadnje se vse pogosteje omenja koncept digitalnega potnega lista za izdelke, kar predstavlja potencialen izziv za vse nas v prihodnosti.
 4. Stranke trajnost vedno bolj cenijo kot vrednoto. Želijo, da se etikete oz. embalaža po uporabi lahko reciklira ali ponovno uporabi – da je etiketa funkcionalna in edinstvena. Želijo, da jih etiketa nagovarja s funkcionalnostjo izdelka in izraža vrednote trajnosti. Kljub temu da je cena za kupce še vedno najpomembnejši kriterij pri izbiri materiala, je vzpodbudno, da je vedno več trajnostnih materialov na voljo po dostopnejših cenah.

Uporaba alternativnih in lokalnih virov

Gregor Lavrič, vodja oddelka za grafiko in embalažo, Inštitut za celulozo in papir
Gregor Lavrič, vodja oddelka za grafiko in embalažo, Inštitut za celulozo in papir
 1. V poplavi novic in inovacij, ki jih lahko vsakodnevno spremljamo in so tako ali drugače povezane s področjem trajnostnih embalažnih rešitev, bi le stežka izpostavil eno. Bolj se mi zdi, da smo v času po končani zdravstveni krizi, spet nekoliko zašli iz poti trajnosti. Veliko več se v medijih trenutno govori in piše o cenah, inflaciji, draginji in ostalih terminih. Ponovno smo deležni ogromne potrošnje, ki zagotovo ne prispeva k prehodu v bolj trajnostno družbo. V preteklem letu smo zagotovo več pričakovali tudi od Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki jo je Evropski parlament sprejel oz. potrdil 22. novembra. Lobiji, ki nastopajo v ozadju, so trenutno očitno še vedno veliko močnejši, kot je prava težnja po trajnosti.
 2. Kot avtor bi zagotovo še vedno izpostavil škatlo Triglav, ki je bila izbrana kot darilna škatla ob predsedovanju Slovenije Svetu EU 2021. Škatla je bila v celoti lokalen proizvod. Izdelana je bila iz papirja oz. valovitega kartona, za izdelavo katerega smo med drugim uporabili tudi celulozna vlakna iz stebel rastlin slovenskih paradižnikov (iz podjetja Lušt). Če se osredotočim na leto 2023, pa bi zagotovo omenil oz. izpostavil prvi zvitek etiket, ki smo ga uspešno izdelali iz papirja izdelanega iz japonskega dresnika. Nekoliko bolj nišen pa je bil uspešen razvoj industrijsko kompostabilnega kompozita uporabnega za izdelavo papirnatih tub (npr. za zobno kremo).
 3. Tudi v letošnjem letu bomo strankam ponujali celovite rešitve, ki v obzir vzamejo širšo sliko oz. več vidikov, s katerimi je njihova embalažna rešitev povezana. Rešitve bodo tudi v prihodnje temeljile na uporabi alternativnih in lokalnih virov, ki so dandanes še vedno (pre)pogostokrat prezrti.
 4. Naši kupci ogromno povprašujejo po testiranjih različnih t. i. »end of life« scenarijev njihovih embalažnih rešitev. Naša strokovna ekipa jim lahko svetuje in pomaga tako z metodo določanja reciklabilnosti kot tudi kompostiranja in biorazgradljivosti. Veliko vprašanj zadeva tudi tematiko primernosti embalažnih materialov za neposreden stik z živili. Razvoj novih embalažnih materialov in rešitev pa bi lahko označili kar za stalnico našega dela.

Raste povpraševanje po biorazgradljivih in kompostirnih materialih

Anamarija Božič, Rutena d.o.o./MyCopor
Anamarija Božič, Rutena d.o.o./MyCopor
 1. Povečala se je osveščenost potrošnikov in podjetij glede okoljskih vprašanj, kar je spodbudilo iskanje alternativnih, okolju prijaznejših materialov. Izstopa trend uporabe recikliranih in organskih odpadkov ter rast povpraševanja po biorazgradljivih in kompostirnih materialih. Naš prispevek v tej smeri vključuje uporabo lokalnih, obnovljivih virov in napredne tehnologije za razvoj materialov, ki zmanjšujejo odpadke, optimizirajo energijsko učinkovitost in podpirajo krožno gospodarstvo.
 2. Naša inovacija izstopa, saj združuje ključne trajnostne parametre. Gre za izdelavo večnamenskih biorazgradljivih materialov z uporabo odpadne biomase iz kmetijstva, kot so slama, žagovina, konopljin pezdir in številne druge, ter izbranih gliv. Ta pristop ne samo zmanjšuje odpadke, ampak aktivno prispeva k trajnostnemu vplivu naših izdelkov. Prizadevamo si zagotoviti ogljično nevtralno in sonaravno proizvodnjo.
 3. Pričakujemo nadaljevanje trenda v smeri materialne in energetske učinkovitosti. Naš razvoj bo osredotočen na ustvarjanje lažjih, bolj vzdržljivih kompozitov in inovativnih dizajnov izdelkov. Poudarek bo na sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki s področja znanosti materialov in oblikovanja, da bi razvili rešitve, ki ne le zadovoljujejo okoljske standarde, temveč so tudi estetsko privlačne in funkcionalne. Prizadevamo si, da bodo naši izdelki še bolj prilagojeni potrebam trga in da bodo postavili nove standarde v industriji.
 4. Naše stranke vse bolj prepoznavajo pomen trajnosti v embalaži. Povpraševanje po ekoloških embalažnih rešitvah stalno narašča, pri čemer kupci iščejo ne le okoljsko odgovornost, temveč tudi inovativnost in funkcionalnost. Želijo izdelke, ki so varni za okolje, hkrati pa ponujajo visoko zmogljivost in estetsko privlačnost. Kot odziv na to se osredotočamo na razvoj prilagojenih rešitev, ki ustrezajo specifičnim zahtevam kupcev, ne glede na njihovo industrijo. Prav tako bomo k razvojnemu sodelovanju povabili industrijo oz. podjetja, ki so ozaveščena in si želijo zagotoviti tako vrsto embalaže.