E-zavod

Čučkova 5
2250 Ptuj
Slovenija
www.ezavod.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Uvajanje krožnega gospodarstva v evropskih mestih

  S sodelovanjem partnerjev E-zavod, Mestna občina Maribor ter inštitut WCYCLE se uspešno zaključuje projekt GREENCYCLE. Projekt se je ...

 • Green Line – Regija sodelovanja za prenos znanja in izkušen

  E-zavod, Lokalna energetska agencija za Pomurje in partnerji iz Madžarske smo aktivirali projekt Green Line (1. 7. 2018 - 30. 6. 2021). 

 • Evropska inovativna mreža za pametno in zeleno mobilnost

  E-zavod sodeluje v mednarodnem projektu »Green Mind«, ki spodbuja gospodarsko konkurenčnost in razvoj inovacij v industriji zelene in pametne mobilnosti (ZPM), s krepitvijo ...

 • Zaključna predstavitev rezultatov in orodij mednarodnega projekta CE-HEAT

  Na hidroelektrarni Fala je 14. maja 2019 potekala zaključna aktivnost projekta CE-HEAT, usmerjena v pospeševanje izrabe odvečne toplote. Partnerja projekta, Dravske elektrarne Maribor in E-zavod, sta ob tej priložnosti predstavila ...

 • Ocena trajnosti z orodjem CESBA Alps

  V sklopu projekta CESBA Alps (Interreg Območje Alp) smo razvili e-orodje, ki omogoča oceno trajnostnega razvoja nekega območja (občine ali regije) znotraj alpskega oziroma širšega evropskega prostora. Prvi korak k uporabi orodja je ...

 • Mednarodna spletna platforma za odvečno toploto

  V sklopu CE-HEAT projekta je bila v mesecu marcu objavljena interaktivna spletna stran, platforma odvečne toplote (www.waste-heat. eu). Platforma povezuje znanje ter podporna orodja na področju izrabe odvečne toplote, ki uporabniku ...

 • Izkoriščanje odvečne toplote za ogrevanje muzeja HE Fala

  Muzejski prostor 100 let stare Hidroelektrarne Fala, ene izmed najstarejših elektrarn v tem delu Evrope, bo ogrevan z uporabo odvečne toplote, ki nastaja v bližnji hidroelektrarni. Pilotni projekt je bil 18. septembra 2018 ...

 • Projekt Road CSR na 56. mednarodnem agroživilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni

  Barbara Kobale iz E-zavoda je na 56. mednarodnem agroživilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni predstavila mednarodni evropski project Road CSR. Projekt je usmerjen k družbeni odgovornosti podjetij. Splošni cilj projekta je ...

 • Kako trajnostno naravnan je evropski alpski prostor

  Z razvojem skupnih orodij (kriterijev in indikatorjev) za presojo trajnosti, ki bodo služila kot  podpora različnim ustanovam pri oceni trajnosti območij, opredelitvi jasnih in objektivnih ciljev v postopkih načrtovanja na ...

 • Neformalno izobraževanje mladih o podnebnih spremembah in gozdovih

  Za razširitev pristopov neformalnega izobraževanja na področju podnebnih sprememb in vpliva gozdov pri njihovem blaženju smo se v e-Zavodu pridružili organizacijam iz Španije, Češke, Italije in Turčije v Erasmus+ v projektu ...

 • Energijo porabljamo ljudje in ne stavbe

  Trajnostni razvoj, vedno bolj razširjen koncept, lahko definiramo kot srečevanje izkazanih potreb brez ogrožanja možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Zavedanje pomembnosti trajnostnega delovanja in razvoja sodobne družbe ...

 • Razvoj strategij za trajnostno rabo energije v srednjeevropskih regijah

  E-zavod od konca leta 2011 aktivno sodeluje v evropskem projektu ENERGYREGION, v katerega je vključenih 11 partnerjev iz 4 srednjeevropskih držav. Glavni cilj projekta je razvoj strategije za trajnostno rabo energije, ki temelji ...

 • Solarni sistemi v večstanovanjskih stavbah in mestnih okoljih – izziv za Slovenijo

  Sončna energija predstavlja brezogljično in obnovljivo alternativo fosilnim gorivom. Uporaba sistemov za pridobivanje toplote iz sonca v urbanih okoljih je v velikem razkoraku v primerjavi z njihovimi prednostmi – ceno in okoljsko ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.