CESBA AlpsV sklopu projekta CESBA Alps (Interreg Območje Alp) smo razvili e-orodje, ki omogoča oceno trajnostnega razvoja nekega območja (občine ali regije) znotraj alpskega oziroma širšega evropskega prostora. Prvi korak k uporabi orodja je izbor kazalnikov trajnostnega razvoja. V okviru projekta je bil pripravljen nabor ključnih kazalnikov uspešnosti (Key Performance Indicators, t. i. KPI), namenjen strateški oceni trajnostnega razvoja oziroma doseganja ciljev nizkoogljičnih strategij na lokalnem/regionalnem nivoju, ki omogoča primerjavo območij. Nabor zajema 18 obveznih kazalnikov, ki pokrivajo 5 področij: okolje, energija in viri, infrastruktura in storitve, družba, gospodarstvo. Naslednji korak zajema prilagoditev kazalnikov lokalnim/regionalnim razvojnim ciljem – določitev uteži, mejnih in ciljnih vrednosti ter izračun. Orodje omogoča prikaz vrednosti na različnih nivojih ter v različnih grafičnih oblikah, podatki pa so dostopni tudi v tabelarični obliki. Na spletni strani projekta (https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/en/home) je na voljo povezava do video predstavitve orodja.

E-zavod
www.ezavod.si

logo CESBA Alps landscape small