Greencycle partnerji
Greencycle partnerji

S sodelovanjem partnerjev E-zavod, Mestna občina Maribor ter inštitut WCYCLE se uspešno zaključuje projekt GREENCYCLE. Projekt se je zavzemal za uvajanje sistema krožnega gospodarstva v evropskih mestih kot celovitega pristopa za zmanjševanje emisij, porabe energije, snovi in materialov. V skladu s temi cilji je bila v Mariboru razvita in sprejeta Strategija prehoda v krožno gospodarstvo. Inštitut WCYCLE, medsektorska organizacija ustanovljena s strani javnih podjetij MOM, se je v projektu predstavila kot inovativna organizacijska oblika za izvajanje aktivnosti na področju krožne ekonomije. Deluje kot razvojno-raziskovalni inštitut, usmerjen v iskanje najboljših ekonomskih in ekoloških rešitev za obvladovanje energetskih in snovnih tokov v lokalnem in regijskem območju. Inštitut povezuje različne sektorje organizacij v večinski javni lasti pod skupno okrilje, znotraj katerega se odvijajo različni projekti in iniciative, ki prispevajo k pospeševanju krožnega gospodarstva na področju odpadkov, ponovne rabe vode, inovacij v gradbeništvu in lokalne samooskrbe. Mesta kot največji proizvajalci emisij ter največji porabniki energije in materialov igrajo pionirsko vlogo v razvoju uspešnih strategij izvajanja krožnega gospodarstva. Ob zaključku projekta Maribor med drugim dokazuje, da je mesto, ki s svojimi inovativnimi pristopi na področju krožnega gospodarstva lahko pomembno prispeva k širšim inovacijam prehoda mest v krožno gospodarstvo. Več informacij o projektu na spletni strani www.greencycle.si.
Zapisala: Nina Taylor                                                                                              Greencycle partnerji
E-zavod
www.ezavod.si