THE4BEES V_ERDF_EOL_118Trajnostni razvoj, vedno bolj razširjen koncept, lahko definiramo kot srečevanje izkazanih potreb brez ogrožanja možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Zavedanje pomembnosti trajnostnega delovanja in razvoja sodobne družbe je globalno prepoznana smer napredka. Pomemben element trajnostne rasti predstavlja tudi učinkovita raba energije, kar s sprejetim ciljem zmanjšanja rabe energije za 20 % do leta 2020 potrjuje tudi EU. Energetska učinkovitost je temeljna globalna prioriteta in rdeča nit, ki ji sledi projekt The4Bees, ki je sofinanciran iz programa Interreg Alpski prostor. Projekt se osredotoča predvsem na mehki del energetske učinkovitosti – spodbujanje sprememb obnašanja uporabnikov javnih stavb k bolj racionalni rabi energije. Preko soustvarjalnih procesov se razvijajo inovativne IKT aplikacije, ki uporabnike vodijo k učinkovitejši rabi energije. Projekt na slovenski strani vodita energetska agencija KSSENA iz Velenja in E-zavod iz Ptuja. Več o projektu The4Bees najdete na http://www.alpine-space.eu/projects/thefourbees.

E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
www.ezavod.si