E-zavod od konca leta 2011 aktivno sodeluje v evropskem projektu ENERGYREGION, v katerega je vključenih 11 partnerjev iz 4 srednjeevropskih držav. Glavni cilj projekta je razvoj strategije za trajnostno rabo energije, ki temelji na obnovljivih virih energije v partnerskih regijah. Energetski trg postavlja razvite države pred enega največjih izzivov današnjega časa. Cenovno ugodna in predvsem zanesljiva oskrba z energijo mora biti v interesu nacionalnih in lokalnih odločevalcev. S poostrenimi zahtevami za varstvo okolja postajajo tehnologije izrabe obnovljivih virov energije vse bolj konkurenčne, posledično si je projekt postavil nalogo, da bo ustvaril primerne razmere za povečanje družbene sprejemljivosti rabe obnovljivih virov. Mednarodno sodelovanje bo prispevalo k povečanju naložb v energetsko infrastrukturo in k razkritju neizkoriščenega potenciala za prihranek energije v partnerskih regijah. Kot pomembna prednost se izpostavlja prenos znanj iz regij, ki so na poti k energetski neodvisnosti uspešnejše in ki se s tem poskušajo izogniti napakam, ki so nastajale v drugih regijah. Več o projektu na http://www.energy-region.eu.

E-zavod
www.ezavod.si

Central-Europe

 

iee-horizontal en2

 

Energy-Region     urbansolplus logo