IMG 0349Z razvojem skupnih orodij (kriterijev in indikatorjev) za presojo trajnosti, ki bodo služila kot  podpora različnim ustanovam pri oceni trajnosti območij, opredelitvi jasnih in objektivnih ciljev v postopkih načrtovanja na lokalnem/regionalnem nivoju ter izvajanju in spremljanju učinkovitosti nizkoogljičnih strategij, bo projekt CESBA Alps doprinesel k izboljšanju trajnostnega razvoja alpskega grajenega okolja. Glavni mejniki projekta so: vzpostavitev inovativnih politik za trajnostni razvoj na lokalni /regionalni ravni; orodja za ocenjevanje trajnosti alpskih območij; pilotno testiranje v 9-ih pilotnih območjih evropskega alpskega prostora: lokalna/regionalna ocena trajnosti in usposabljanje; pilotno območje za Slovenijo je Mestna občina Velenje. Projekt CESBA Alps je del širše iniciative CESBA, katere cilj je širjenje trajnostnih načel grajenega okolja na podlagi uporabe enotnih okvirjev za celovito presojo grajenega okolja.

logo CESBA Alps landscape small 

 

 

E-zavod, Zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
www.ezavod.si