E-zavod, Lokalna energetska agencija za Pomurje in partnerji iz Madžarske smo aktivirali projekt Green Line (1. 7. 2018 – 30. 6. 2021). Usmerjen je v prenos znanja in izkušenj, s čimer vodi k povečanju sposobnosti vključenih organizacij ter povečanju sposobnosti sodelovanja institucij (partnerji, občine, javne organizacije) na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljive energije z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih. V projektu želimo pokazati nove poti in razviti dodatna orodja za učinkovito strateško planiranje v skladu z nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami. Ključni poudarek je implementacija twinning procesa, kar pomeni izvedbo medpartnerskih čezmejnih srečanj, da se doseže vzajemni prenos znanja in izkušenj organizacij za pripravo strateških dokumentov. V projektu bomo zagotovili tudi podporna orodja, kot so priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s prevodi iz slovenščine v madžarščino in izdelavo 3D modela vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu. Poglavitni namen makete je omogočiti lažje delo na področju načrtovanja ukrepov v smislu prepričevanja odločevalcev in povečati zavedanja o pomenu skupnega čezmejnega sodelovanja s primerom na geotermalni energiji, saj podzemni bazen ne pozna mej države, niti regije, kaj šele občine. Izvajamo tudi oglede dobrih praks na posameznih območjih, kar bo v nadaljevanju projekta služilo kot podlaga in izhodišče za pripravo vzorčnih podlag ukrepov za akcijske načrte. Več informacij o projektu Green Line je na www.green-capacity.eu.
E-zavod
www.ezavod.si