2020 11 16 09h40 57

V okviru evropskega projekta Green mind v programu Interreg Mediteran smo v E-zavodu organizirali spletni seminar na temo Trajnostna in pametna mobilnost ter uspešen prehod COVID-19 krize v Sloveniji. Mitja Klemenčič, predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, je povedal, da je v Evropi trend vključevanja področja energije in obnovljivih virov energije v vse prometno-logistične načrte in strategije. V Sloveniji se uveljavlja vizija mestnih središč brez osebnih vozil. Mala in srednja podjetja bi morala biti glavni pospeševalci trajnostne mobilnosti predvsem pri razvoju mobilnih aplikacij in rešitvah za intermodalnost in deljeno mobilnost. Manjkajo pa predvsem organizacija, povezljivost in poslovni modeli trajnostne mobilnosti. Tomislav Trbušič, direktor prometne operative Javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom d.o.o., pa je izpostavil, da kriza COVID-19 negativno vpliva na javni potniški promet. V mariborskem mestnem prometu je število uporabnikov v obdobju od januarja do septembra 2020 v primerjavi z enakim obdobjem lani padlo za več kot 40 %. Skupaj z Mestno občino Maribor so razvili aplikacijo, ki omogoča nakup vozovnic preko spleta. Cilji javnega mestnega prometa so bili določeni s Celostno prometno strategijo mesta Maribor leta 2015 in zajemajo izboljševanje kakovosti avtobusnega prometa, trajnostno mobilnost, skrb za okolje in razvijanje partnerskega odnosa do potnikov. Posodobitev voznega parka z bolj trajnostnimi vozili je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Pripravila: Barbara Kobale

E-zavod
www.ezavod.si