Sončna energija predstavlja brezogljično in obnovljivo alternativo fosilnim gorivom. Uporaba sistemov za pridobivanje toplote iz sonca v urbanih okoljih je v velikem razkoraku v primerjavi z njihovimi prednostmi – ceno in okoljsko sprejemljivostjo. Spodbujanju uporabe solarnih sistemov pri obnovah in v zaščitenih mestnih naseljih se je zapisal mednarodni projekt UrbanSolPlus, sofinanciran iz programa Inteligentna Energija – Evropa. Cilj projekta je omogočiti široko uporabo sprejemnikov sončne energije ter zmanjšati ovire za njihovo uporabo v urbanih območjih. Izziv projekta je vključitev oziroma integracija solarnih sistemov na obstoječih stavbah ali novogradnjah. V zaščitenih mestnih središčih se pojavi težava, da kljub interesu investitorja normativi zaščite stavb onemogočajo vključitev sprejemnikov sončne energije na strešno konstrukcijo. Z namenom nadgraditi obstoječe izkušnje bo pet lokalnih skupnosti iz štirih držav pripravilo rešitve, ki so lahko v pomoč tudi ostalim mestom. Več informacij je na voljo na spletni strani projekta www.urbansolplus.eu.

E-zavod
www.ezavod.si

urbansolplus logo

 

iee-horizontal en2