E zavodBarbara Kobale iz E-zavoda je na 56. mednarodnem agroživilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni predstavila mednarodni evropski project Road CSR. Projekt je usmerjen k družbeni odgovornosti podjetij. Splošni cilj projekta je pomagati državam članicam EU, da uporabljajo družbeno odgovornost podjetij kot celovit pristop upravljanja za MSP. Na ta način bodo mala in srednje velika podjetja povečala svojo konkurenčnost. Glavni rezultati projekta bodo državam, ki so vključene, pomagali izmenjati izkušnje, najboljše prakse in oblikovati časovni načrt za vključitev družbene odgovornosti podjetij v nacionalne in regionalne zakonodaje, programe ter tudi oblikovati nacionalne/regionalne akcijske načrte. Pomemben rezultat projekta bodo tudi priporočila politike za revizijo Direktive 2014/95/EU, da se oblikujejo precedensi za prihodnji razvoj politike družbene odgovornosti podjetij ne samo za velika podjetja, temveč tudi za mala in srednja podjetja. V projektu sodeluje 7 držav, poleg Slovenije še Ciper, Grčija, Španija, Norveška, Češka in Italija. Na sejmu so se pogovarjali z nekaterimi predstavniki inštitucij, podjetij in društvi ter splošno javnostjo o tem, da podajo predloge na temo družbene odgovornosti podjetij, ki se jim zdijo pomembni in bi jih lahko vključili v nacionalni akcijski načrt.

E-zavod 
www.ezavod.si