E zavodEOL156

Strokovnjaki za trajnostno prenovo stavb iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske smo združili moči pri pripravi interaktivnega orodja za prenovo stavb. Zeleni Meni predstavlja obsežno zbirko spletnih orodij, kjer lahko uporabniki najdejo ustrezne informacije o tem, kako trajnostno prenoviti svoje domove vključno s tehničnimi rešitvami, finančnimi podporami in v skladu z obstoječimi predpisi. Podobna platforma je v razširjeni obliki že nekaj časa na voljo na Nizozemskem, kjer se uspešno uporablja za podporo prenov starejših stavb tako na državni kot lokalni ravni. V Sloveniji je skoraj 80 % stavbnega fonda zgrajenega pred letom 1990, stavbe pa predstavljajo okoli 30 % celotne porabe energije. Mnogi državljani živijo v energetsko izjemno potratnih hišah in okoli petina v domovih slabše kakovosti. Prednost platforme je dobro sistematiziran dostop do informacij, ki so ključne za načrtovanje in izvedbo projektov prenove. Ponuja tudi privlačen in razumljiv prikaz informacij s 3-D vizualizacijo stavbe, animacijami in slikovnim materialom ter prostor za izmenjavo izkušenj ter deljenje dobrih praks in znanja med uporabniki. Orodje je trenutno v prvi fazi razvoja in je osredotočeno na eno izmed tipologij stavbnega fonda Slovenije staro meščansko vrstno hišo.

E-zavod
www.ezavod.si, www.zelenimeni.si