Pomanjkanje vode in suša sta v Evropski uniji vse pogostejši in razširjen pojav. Prva svetovna raziskava vodnih virov v velikih mestih kaže, da se je že vsaj eno od štirih mest srečalo s pomanjkanjem vode, pri čemer se različna mesta soočajo z različnimi težavami. Podnebne spremembe bodo povzročile še večji pritisk na mesta, saj vodijo v povečano tveganje poplav, suš in vročinskih valov.


Številni problemi z vodo, s katerimi se soočajo mesta, so med seboj povezani in zahtevajo strukturni in sistemski pristop za obravnavo in reševanje. V luči krožnega gospodarstva in odpornosti se ponuja priložnost za ponovni razmislek o uporabi vode v mestih. Sistemski in transformativni pristop omogočata bolj trajnosten, vključujoč, učinkovit in odporen način zagotavljanja storitev oskrbe z vodo in sanitarnimi storitvami.

Ponovna uporaba vode v EU je danes daleč pod njenim potencialom, zato so potrebne spodbude za povečanje le-te, kar bi znatno prispevalo k zmanjševanju pomanjkanja vode.

Ponovna uporaba vode in raba deževnice

»Transnacionalna strategija in priporočila politikam za spodbujanje krožne rabe vode v Srednji Evropi« želi prispevati k prizadevanjem EU za spodbujanje in omogočanje ponovne uporabe vode ter rabe deževnice. Služi usmerjanju mest in strokovnjakov, ki so odgovorni za načrtovanje in določanje prednostnih naložb na področju investicij v mestno infrastrukturo.

Strategija je identificirala regulativne in neregulativne ukrepe ter priporočila, da se odpravijo vrzeli, ki ovirajo krožno rabo vode. Priporočila obsegajo tri vsebinske sklope:

  • Priporočila na področju zakonodaje: uvedba manjkajočih pravnih ureditev z namenom izboljšanja obstoječih ozkih grl.
  • Priporočila na področju izboljšanja znanja in ozaveščenosti o krožni uporabi vode med strokovnjaki in prebivalci.
  • Priporočila na področju upravljanja: izboljšanje obstoječih načel upravljanja (prilagoditev upravljanja načelom krožnega gospodarstva).

Strategija je bila oblikovana na podlagi pristopa od spodaj navzgor – z združevanjem posameznih osnovnih elementov in značilnosti obstoječih sistemov upravljanja mestnih voda v partnerskih regijah s poudarkom na prepoznavanju problemov in vrzeli, ki ovirajo krožnost. Najprej so bile določene vrzeli in potenciali na lokalni ravni, kasneje pa so projektni partnerji pripravili celovito oceno zakonov, strategij, regulativnih in neregulativnih ukrepov na nacionalni ravni za 6 vključenih držav CE (Nemčija, Madžarska, Italija, Slovenija, Poljska in Hrvaška).

Za dodatne informacije in spoznavanje krožne uporabe vode v regijah Srednje Evrope vas vabimo k ogledu celotnega dokumenta.

CWC_RGB logotip

E-zavod
www.ezavod.si