Green mind Poster eZavod SLO 1

E-zavod sodeluje v mednarodnem projektu »Green Mind«, ki spodbuja gospodarsko konkurenčnost in razvoj inovacij v industriji zelene in pametne mobilnosti (ZPM), s krepitvijo regionalnega in transnacionalnega sodelovanja med podjetji, raziskovalnimi ter vladnimi inštitucijami. V okviru projekta je podjetjem na voljo tržna podpora, pomoč pri koriščenju javnih finančnih sredstev in spodbud ter podpora pri povezovanju MSP-jev. Storitve so mišljene kot integriran paket, ki podjetjem omogoča razumevanje razvoja trga, koriščenje možnosti financiranja in pospeševanje poslovanja s pomočjo internacionalizacije. Pri izvajanju podpornih storitev in transnacionalnega povezovanja se v okviru projekta vzpostavlja mednarodna mreža, ki bo omogočila nadgradnjo rezultatov teh storitev. V sledeči fazi projekta vabimo podjetja in organizacije, ki bi jih zanimalo sodelovanje v transnacionalni inovativni mreži ZPM ali mreženje s podjetji in podpornimi institucijami na mednarodnem forumu Greencities, aprila 2020 v Malagi (Španija), da se nam pridružijo. Za več informacij je na voljo Nina Taylor (nina@ezavod.si).
Zapisala: Nina Taylor

E-zavod
www.ezavod.si

 

LOGO COLOUR green mind