V zadnjih 15 letih se je število ptic kmetijske krajine v Sloveniji zmanjšalo za več kot 20 %. Nekatere gnezdijo v zelo intenzivni kmetijski krajini, tudi na velikih in enoličnih njivah. Te vrste potrebujejo sodelovanje med naravovarstveniki, ki na podlagi poznavanja njihove ekologije oblikujejo ciljne ukrepe, kmeti, ki so pripravljeni te ukrepe izvajati, ter politiko, ki s finančnimi spodbudami podpira naravi prijazne kmetijske prakse. Do takšne sinergije je prišlo v okviru projekta EIP VIVEK, kjer smo na izbranih kmetijah testirali ukrepe za ptice. Nekateri od ukrepov so bili nato vključeni v nacionalni Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Kmetje lahko v tem obdobju vpišejo dva ukrepa, namenjena varstvu talnih gnezdilk na njivah, in sicer »Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca« in »Varstvo gnezd pribe«. Temu se pridružuje varstvo gnezd hribskega škrjanca na Goričkem v okviru intervencije »Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih«.
Zapisala: ekipa projekta EIP VIVEK

prp eu slo vektor program razvoja podezelja logo logotip

E-zavod
https://www.ezavod.si