Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Kanalizacija Ljubljana

Kanalizacija LjubljanaKohezijski projekt Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani predstavlja del ukrepov na kanalizacijskem sistemu, katerih cilji so preprečitev vtoka Ljubljanice v kanalizacijski sistem ter posledično zaščita Ljubljanice pred onesnaženjem.

Ti ukrepi, ki izhajajo iz strateškega dokumenta Generalne rešitve razvoja kanalizacijskega sistema (izdelan v sodelovanju z Danskim hidravličnim inštitutom), z okoljevarstvenega in upravljavskega vidika pomenijo optimizacijo delovanja kanalizacijskega sistema. Končni rezultat teh ukrepov bo preprečitev vdiranja reke Ljubljanice v kanalizacijski sistem (torej zaščita reke pred obremenjevanjem z odpadnimi vodami), hkrati pa tudi povečanje transportne in dinamične zmogljivosti sistema (zmanjšanje volumna prelite vode, zmanjšanje frekvence delovanja razbremenilnikov, zaščita pred preplavitvijo terena).
Reka Ljubljanica teče skozi mestno središče in vpliva na podobo mesta. Njena kakovost in videz nista pomembna zgolj za zagotavljanje višjega kakovostnega razreda površinskega vodotoka in preživetja naravnih habitatov v reki in ob njej, ampak tudi za splošni vtis, ki ga ima obiskovalec glavnega mesta ob pogledu na vodotok. Podoba reke vpliva na podobo celotnega mesta, pa tudi države.

Predvideni ukrepi torej so: izgradnja zadrževalnih bazenov, katerih realizacija bo predstavljala optimizacijo delovanja kanalizacijskega sistema in omejevanje nekontroliranega ter prekomernega prelivanja odpadne vode preko razbremenilnikov v reko Ljubljanico, izgradnja zbiralnikov S in C0 za odvod padavinskih in odpadnih voda, s katerim bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema.

Podjetje Fit media d.o.o. iz Celja opravlja obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta in je v okviru projekta pripravila tudi spletno stran, na kateri si lahko preberete več informacij o načrtovanih in izvedenih delih. Povezava do spletne strani.