Za NKBM smo pripravili strokovni in vsebinski koncept Poročila o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti 2017.

Naročnik: NKBM