Vsebinska in oblikovna izvedba publikacije »Young Village Folk – Young farmers in the EU / Mladi kmetje v EU«.

 

Naročnik: RTV Slovenija