Za Luko Koper smo pripravili vsebinsko in kreativno zasnovo revije z vsebinami o trajnostnem razvoju za lokalno prebivalstvo Luški vozli. Napisali smo besedila in v sodelovanju z Luko Koper poskrbeli za uredništvo. Bogato in zanimivo vsebino smo oblikovali na tak način, da pritegne širše bralstvo. Obseg revije je 44 strani.

Luški vozli 2019
Luški vozli 2019

Naročnik: Luka Koper, d. d.