Za prvo Trajnostno poročilo skupine Laško Skupina smo pripravili koncept, fokusne delavnice, besedilo in uredništvo publikacije. Dokument, ki je pripravljen s Smernicami GRI-4, kaže ključne trajnostne kazalnike, dosežke in izzive obeh pivovarn Skupine Laško (Pivovarna Laško, Pivovarna Union). Izpostavljenih je nekaj pomembnih okoljskih projektov preteklih let.

Naročnik: Pivovarna Laško, Pivovarna Union