Trajnostno poročilo Steklarne Hrastnik 2018
Trajnostno poročilo Steklarne Hrastnik 2018

Steklarna Hrastnik je pripravila svoje prvo trajnostno poročilo. Naše delo je zajemalo pripravo koncepta trajnostnega poročila v skladu s standardi GRI in matrike bistvenosti, izbor in ureditev kazalcev poročanja, pripravo besedila trajnostnega poročila v sodelovanju z naročnikom ter koordinacijo med člani projektne skupine in svetovanje.

Naročnik: Steklarna Hrastnik d.o.o.