Projekt je vključeval pripravo celostne grafične podobe za trajnostno komuniciranje, pripravo serije zelenih nalepk o učinkoviti rabi energije, rabi vode in ravnanju z odpadki za vse trge skupine, ozelenitev oglasnih desk – zelene ideje, koše za odpadke – pravilno ločevanje, maskoto – pokal (povezano z internimi natečaji za najbolj zeleni tim oziroma oddelek), ozelenitev intraneta (zelene misli, vsakodnevni namigi, praznovanje zelenih praznikov – svetovni dan zemlje, svetovni dan voda …), zelene misli na toaletnih prostorih, vzpostavitev zelenih timov, e-izobraževanje za trajnostni razvoj podjetja, promocijski material in zeleno mobilnost.

 

Cilj implementacije orodij je ozaveščanje, motiviranje zaposlenih za zeleno razmišljanje in ravnanje, ki rezultira v racionalizaciji virov in nižjih stroških ter pomembno prispeva k rasti interne klime.

Naročnik: Droga Kolinska