Integriranje podnebnih tveganj v celostrno upravljanje
Integriranje podnebnih tveganj v celostno upravljanje s tveganji Skupine Petrol

Za Skupino Petrol smo pripravili model upravljanja s podnebnimi tveganji, skladno z mednarodnim okvirjem TCFD in CRM (Climate risk management), z upoštevanjem ESG.