Za RTV Slovenija smo pripravili kreativno zasnovo za projekt »Rasti! Hrana za prihodnost« in znotraj tega za oddaje Village Folk (Ljudje s podeželja) ter izvedli tematsko konferenco za mlade. Projekt je vključeval:

  • CGP projekta Rasti! Hrana za prihodnost in TV oddaj Village Folk,
  • oblikovanje spletne strani projekta,
  • priprava uvodne špice za oddaje Village Folk,
  • oblikovanje spremljajočih komunikacijskih aplikacij projekta (vabilo, plakati idr.),
  • organizacija in izvedba tematske konference za dijake in njihove mentorje »Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade«,
  • vsebinska in oblikovna izvedba knjižice »Obnovljivi viri in kmetijstvo – podjetniška priložnost za mlade«.

 

Naročnik: RTV Slovenija