Fraport Slovenija Trajnostno poročilo 2021

Za podjetje Fraport Slovenija smo izdelali že sedmo trajnostno poročilo, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku. V poročilu družba poroča o vseh vidikih trajnostnega razvoja, ki jih je z matriko bistvenosti prepoznala kot ključne, delovanje in aktivnosti pa si je družba prizadevala osvetliti z globalnimi in evropskimi izzivi trajnostnega razvoja letališke panoge.

Trajnostno poročilo je pripravljeno v skladu z osnovno verzijo standardov GRI (Global Reporting Initiative). V Fit medii smo pripravili vsebinsko zasnovo ter skupaj s Fraportom Slovenija poskrbeli za besedilo in uredništvo. Poročilo smo v celoti tudi oblikovali.