Uredništvo, vsebinski in jezikovni pregled besedila ter oblikovanje smo naredili za trajnostno poročilo podjetja Spar Slovenija. V poročilu, ki je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4, so zajeta nefinančna razkritja na področjih, kjer podjetje spremlja in razvija svoj trajnostni odtis. V njem so zajete vsebine o odgovornosti do kupcev in do živil, o trajnostnih odnosih z dobavitelji, z zaposlenimi ter o odnosu do naravnega in družbenega okolja.

Naročnik: Spar Slovenija d.o.o.