Za prvo Trajnostno poročilo Aerodroma Ljubljana smo v skladu s Smernicami GRI-4 izdelali koncept, besedilo (v sodelovanju z naročnikom) in oblikovanje.

Naročnik: Aerodrom Ljubljana