Namen izobraževanja: razumevanje globalnega in zlasti evropskega konteksta s področja trajnostnega razvoja, zelenega prehoda, razogljičenja, poročanja v luči skladnosti z zakonodajo, tržne konkurenčnosti in upravljanja ugleda

Izobraževanja SavaRE 2022
Izobraževanja SavaRE 2022