Priprava strateškega in komunikacijskega projekta Misija: Zeleno, katerega cilj je zeleno na vseh področjih. Projekt je vključeval:

  • osveščanje internih in eksternih javnosti o dosedanjih dosežkih družbe BTC (spletna stran, plakati, LCD zasloni, veleplakati, table …),
  • poenotenje komuniciranja (zeleni marketing),
  • zelenenje BTC Cityja Ljubljana in oprema zelene poti,
  • formacija ter aktivacija zelenih agentov,
  • motiviranje obiskovalcev k zelenim dejanjem,
  • ozaveščanje obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev o pomenu varovanja okolja (od varčevanja z viri do skrbnega ločevanja odpadkov itn.),
  • izgradnja in utrjevanje imidža kot protagonista trajnostnega razvoja.

 

Projekt je bil predstavljen na atraktivni novinarski konferenci septembra 2012.