Pripravili smo predlog in izvedli kampanjo ozaveščanja o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili po večjih slovenskih mestih (Kranj, Ljubljana, Maribor, Koper, Celje). Projekt je vključeval:

  • kreativno zasnovo kampanje,
  • organizacijo dogodkov v posameznem mestu,
  • komunikacijo z mediji in drugimi zainteresiranimi javnostmi (šole, lokalne oblasti),
  • grafično podobo kampanje,
  • vsebinsko in grafično pripravo promocijskega materiala (zloženka, letak, priložnostna razstava),
  • FB komunikacijo.

Naročnik: Ekomobil