Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Povodje Savinje

Jumbo plakat Povodje SavinjeFit media je izvajalec izdelave strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe operacije »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Operacija je prvi in največji kohezijski projekt do sedaj na področju varstva voda v Sloveniji in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«, ker prispeva k doseganju ciljev v zvezi z okoljem, določenih v okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda.« Namen celotne operacije je, da se v skladu z državnim operativnim planom in obvezujočimi roki zgradi na povodju Savinje ustrezne čistilne naprave in kanalizacijska omrežja.
Operacija je sofinancirana iz strani evropskih kohezijskih skladov, državnega proračuna in štirinajstih občin, ki so vključene v pet projektnih skupin: Projekt Žalec, Projekt Celje, Projekt Laško, Projekt Šentjur in Projekt Rečica ob Savinji.

Projekt bo pripomogel k izboljšanju zdravja in življenjskega standarda prebivalcev, izboljšanju gospodarske infrastrukture, zaščiti naravnih virov in pospešitvi usklajenega razvoja območij ob reki Savinji.

Več informacij na spletni strani: www.povodje-savinje.si.