Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Reference

Implementacija in komuniciranje strategije trajnostnega razvoja, trajnostna poročila

Trajnostno poročilo Skupine Laško 2014 Več ...

Trajnostno poročilo skupine Petrol 2012 in 2014 Več ...

Aerodrom Ljubljana Več ...

Spar Slovenija 

Misija: Zeleno - združitev okoljskih in trajnostnih dosežkov BTC d.d. pod okrilje enotnega komunikacijskega okvira Več ...

Trajnostno komuniciranje skupine Atlantic Grupa in Droga Kolinska Več ...

Projekt RTV Slovenija - "Rasti! Hrana za prihodnost"

Design projekta RTV Slovenija "Rasti! Hrana za prihodnost" in oddaj Village Folk (Ljudje s podeželja) ter izvedba tematske konference za mlade Več ...
 

Komuniciranje o okoljskih kohezijskih projektih

RCERO Celje
www.rcero-celje.si

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje Več...
www.povodje-savinje.si

Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani Več...
www.ljubljana-kanalizacija.si

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ
www.ceroz.si

Zeleno komuniciranje podjetij

Ekomobil - okoljevarstvena ozaveščevalna kampanja. Več ...

Misija: Zeleno -  BTC d.d.  Več ...

Metal-Cinkara d.o.o. Več...

Okoljsko poročilo CMC d.d.

Okoljska izjava Etol d.d.

Vodovod Kanalizacija Celje

Energetika Celje


Trajnostni razvoj lokalnih skupnosti

Natečaj za najbolj zeleno občino leta 2010

Natečaj za najbolj zeleno občino leta 2011

Upravljanje z ekoregijo

Upravljanje Notranjsko-kraške ekoregije www.zelenikras.si

Okoljsko komuniciranje v lokalni skupnosti

Celovita kampanja komuniciranja z javnostmi za Mestno občino Celje – Bursury award leta 2004 na svetovnem tekmovanju Nations in bloom

Okoljsko komuniciranje z otroki in mladimi

Mislimo zeleno - ustavimo korozijo
Facebook skupina

Ekorg (kvizi, Ekorgov klub) Več ...

Natečaj "Otroci ustvarjajo ptičje hišice" (sodelovanje z BTC Ljubljana) Več ...

Ozaveščevalne oddaje za splošno javnost Eko utrinki – koprodukcija z RTV Slovenija

Seznam oddaj

Biodiverziteta

Biološki odpadki

Električna odpadna

Električni avto

Izrabljena vozila

Izrabljene gume

Ločevanje odpadkov

Odpadna zdravila

Odtis hrane

Ogljični odtis

Reciklaža tekstila

Sončne elektrarne

Trajnostna mobilnost

Učinkovita raba energije

Zelena gradnja

Zelena občina

Zeleno potrošnistvo

Zelene radijske oddaje Modro zeleni na 1. programu Radia Slovenija

Seznam oddaj

Nagrada za nominacijo Zelene Slovenije

Najboljša nominacija ob svetovnem dnevu Zemlje.

Najboljsa-nominacija Objava v Delu.

Strokovni simpoziji in zborniki

Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri, junij 2015

Izzivi in dobre prakse sodobnega čiščenja odpadnih vod, junij 2015

Gospodarstvo, okoljski davki in zelena razvojna reforma (Zeleni forum), maj 2015

Izvajanje uredbe o ravnanju z biološkimi odpadki v praksi, marec 2015

Kako do prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo?, november 2014

Označevanje in skladiščenje nevarnih kemikalij - kako po novem?, oktober 2014

Okolje med zakonodajo in tržnimi priložnostmi, junij 2014

2. Zeleni forum: Slovenija kot ekoregija v EU - razvoj z manj izgubami materialov in energije, maj 2014

Okoljski menedžment v gospodarstvu - za ekonomski uspeh, april 2014

URE – prednostni izziv v energetskem zakonu, november 2013

Sistem ravnanja z OEEO pred spremembami – kako zmanjšati stroške in pridobiti več surovin?, oktober 2013

Trendi v embalažni panogi – od optimizacije stroškov do uporabe trajnostnih materialov in inteligentne embalaže, september 2013

1. Zeleni forum: Trajnostni razvoj je pot k zeleni Sloveniji, maj 2013

Kako do nujne prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo?, marec 2013

Poti za učinkovito Uredbo o komunalnih odpadkih, december 2012

Termična obdelava odpadkov v Sloveniji - kako naprej?, november 2012

Odpadki za surovine - za večjo konkurenčnost gospodarstva, junij 2012

(Ne)varno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji, 2010

Celovito ravnanje z odpadki – okoljsko ogledalo Slovenije, 2009

Promet kot grožnja okolju in kot gibalo razvoja, 2008

Okolju prijazna uporaba energije kot izziv nove energetske usmeritve EU, 2007

Vode – skrb, nadloga in izziv, 2006

(Ne)učinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih ter evropski cilji predelave in reciklaže odpadkov, 2005

Trajnostni razvoj – od strategije do prakse, 2004

Strokovne publikacije Zelena Slovenije

Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod - 2015

URE, energetika in okolje - 2013

Zrak v Sloveniji - 2012

Upravljanje voda v Sloveniji - 2011

Odpadki v Sloveniji - 2010

Obnovljivi viri energije v Sloveniji - 2009

IPPC v Sloveniji - 2008

Okoljski učbeniki

Gospodarjenje z odpadki - 2015

Okoljevarstvene tehnologije - 2013

Gospodarjenje z odpadnimi vodami - 2012

Okoljevarstvena zakonodaja - 2010

Varstvo okolja- 2010 (ponatis 2013)


Tematske konference

Obnovljivi viri energije Več ...

------------

Naročniki in partnerji Fit medie