Strokovne publikacije

 • Priročnik Trajnostna raba lesa

  Gozd in les v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu.

 • Priročnik za krožno gospodarstvo - Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe

  Življenjski cikel stavbe – od načrtovanja, materialov in kakovosti bivanja do vzdrževanja in razgradnje.

 • Priročnik Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu

  Prvi slovenski priročnik Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu izpostavlja, kako do trajnostne embalaže, pred kakšnimi razvojnimi izzivi je celotna embalažna panoga, zlasti pa proizvodnja plastike.

 • Priročnik Prehod v zeleno gospodarstvo

  Priročnik Prehod v zeleno gospodarstvo bo dobrodošel v vsakem podjetju, pa tudi v drugih organizacijah, ki se zavedajo, da je prihodnost v zelenem!

 • Izrazi na področju voda

  V knjigi so v prvem delu izrazi na področju voda zbrani po poglavjih in po abecednem redu, navedeni so tudi ustrezni izrazi v angleščini.

 • Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod

  Knjiga celovito obravnava postopke sodobnega ravnanja, tehnologij in meritev ravnanja z odpadnimi vodami,

 • URE, energetika in okolje

  Prva celovita strokovna publikacija URE, energetika in okolje v Sloveniji zajema URE v energetski politiki EU

 • Zrak v Sloveniji

  Kakovost zunanjega zraka je ključna za zdravje ljudi in varstvo okolja. Publikacija Zrak v Sloveniji odkriva,

 • Odpadki v Sloveniji

  V sklopu zbirke Zelena Slovenija smo z zelenim sporočilom izdali strokovno publikacijo Odpadki v Sloveniji.

 • Obnovljivi viri energije v Sloveniji

  V sklopu zbirke Zelena Slovenija smo izdali strokovno publikacijo Obnovljivi viri energije v Sloveniji.

 • IPPC v Sloveniji

  V sodelovanju z Agencijo RS za okolje in s strokovnjaki smo pripravili prvo slovensko publikacijo o izvajanju direktive IPPC v Sloveniji. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.