Prvi okoljski učbenik v Sloveniji, ki na celovit in slikovit način predstavi razvoj in delovanje okoljevarstvene zakonodaje: od zgodovine, institucij, zakonov na področju varovanja okolja do nadzora nad uspešnim in učinkovitim izvajanjem okoljevarstvene zakonodaje. V zadnjem delu učbenika so zanimivi primeri dobre prakse.

Učbenik za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, priročnik za srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Avtorica: Adrijana Viler – Kovačič
Recenzenti: dr. Mitja Bricelj, dr. Jana Sterže, Janja Leban
Obseg: 108 strani
Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Cena: 19 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naroči učbenik

Hidden
Davčni zavezanec(obvezno)
Želeno količino izvodov priročnikov potrdi založnik v skladu s trenutno zalogo priročnika.