V sklopu zbirke Zelena Slovenija smo z zelenim sporočilom izdali strokovno publikacijo Odpadki v Sloveniji. Ne samo zato, ker postajajo odpadki najteže breme okoljske politike v državi. Čeprav tudi zato. Vendar je izziv predvsem v tem, da nova okvirna Direktiva o odpadkih zahteva pogled v zrcalo.

Po starem ne bo šlo več. A kako začeti, da bomo postali družba recikliranja in med prvimi v Evropi, potemtakem prej kot leta 2013, sprejeli državni program preprečevanja nastajanja odpadkov? Torej je prvo vprašanje, kako postati družba z manj odpadki, sporoča knjiga Odpadki v Sloveniji.

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Besedila: Uroš Černuta, mag. Bojan Dejak, mag. Janez Ekart, dr. Anton Gantar, Matej Hribar, dr. Lucija Jukić Soršak, Albin Keuc, Ilija Kitič, Renata Košir, dr. Damjan Krajnc, Marjan Kvartič, Franci Lenart, Milka Leskošek, mag. Bojan Marzi, Valter Nemec, Emil Nanut, dr. Gregor Radonjič, mag. Emil Šehič, mag. Barbara Tišler, Tanja Vidic, mag. Mojca Žitnik

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

*Zaloga priročnika je pošla.