• Kakšna je in bo slovenska strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in gradbenih podjetij?
  • Kakšna bo učinkovita raba virov v objektih in kaj z gradbenimi odpadki?
  • Kakšen bo slovenski sistem za vrednotenje trajnostne gradnje in življenjskega cikla stavbe?
  • Kaj je analiza življenjskega cikla stavbe – od načrtovanja, materialov in kakovosti bivanja do vzdrževanja in razgradnje?

Celotna vrednostna veriga v gradbenem sektorju mora odgovoriti na izzive krožnega gospodarstva in razogljičenja. Trajnostna gradnja je dodana vrednost stavb in viša njihovo tržno ceno.

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

  • obseg: 256 strani
  • 42 prispevkov, 67 avtoric, avtorjev
  • naklada: 2.000

Priročnik je BREZPLAČEN.

Kontakt za dodatne informacije:
Irena Pilih, t: 03 42 66 700, e: info@fitmedia.si

Mnenje red. prof. dr. Gregorja Radonjiča, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta:

“Na fakulteti smo naročili nekaj izvodov knjige Prehod v trajnostno gradnjo … Gre za še eno odlično edicijo vaše hiše in iskrene čestitke za pripravo ter izdajo. Brez vas bi bila Slovenija publicistično popolnoma obubožana glede knjig ter priročnikov s področja varstva okolja ter trajnostnega razvoja. Založnikov za strokovne knjige praktično ni, medtem ko se zdi, da v svetu produkcija tovrstnih knjig nič ne peša."

Izdajo priročnika sta podprla Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SRIP – Krožno gospodarstvo.

Evropski sklad za regionalni razvoj    MGRT    SRIP

Konferenca ob izidu priročnika >>

Naroči brezplačno spletno publikacijo