Učbenik celovito podaja namen in vrste okoljevarstvenih tehnologij, njihovo učinkovitost ter zakonske okvire ter meritve in monitoringe. Prav tako daje pregled nad različnimi vrstami onesnaževanja kot so emisije snovi v zrak, vode, onesnaževanje tal, nastajanje odpadkov, emisije hrupa idr.

Ponazarja tehnološke procese pri okoljevarstvenih tehnologijah in uporabo okoljevarstvenih tehnologij v praksi. V zadnejm delu učbenika se srečamo s pomenom logistike pri okoljevarstvenih tehnologijah, primeri kompleksnih tehnoloških procesov z integrirano okoljevarstveno tehnologijo v industriji ter z ekonomiko okoljevarstvenih tehnologij.

Področja obravnave so nazorno prikazana s fotografijami, skicami in tabelami, z nalogami za preverjanje znanja pa učbenik spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo.

Avtorja: dr. Darko Drev, Janja Čuvan
Recenzenta: dr. Jani Zore, Marinka Žbogar
Obseg: 164 strani
Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Cena: 18,70 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naroči učbenik

Hidden
Davčni zavezanec(obvezno)
Želeno količino izvodov priročnikov potrdi založnik v skladu s trenutno zalogo priročnika.