“Učbenik celovito in dovolj poglobljeno prikaže nastanek in ravnanje z odpadnimi vodami.

V prvih poglavjih je prikazan vodni krog, urejanje in vzdrževanje vodnih površin, trajnostno ravnanje z odpadnimi vodami, viri nastanka, lastnosti in poraba vode vključno z uporabo deževnice, zajem in analiza odpadnih voda.

Osrednji poglavji sta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z blatom iz čistilnih naprav.

Zaključna poglavja pa posredujejo varovanje hidrosfere in ekoremediacije na področju gospodarjenja z odpadnimi vodami. Na koncu je podano po abecedi poimenovanje osnovnih pojmov s področja gospodarjenja z odpadnimi vodami.” dr. Jože Panjan.

Avtorja: dr. Milenko Roš in dr. Jože Panjan
Založnik in izdajatelj: Fit media
Cena: 19,70 EUR (V ceni je vključen DDV.)

*Učbenika ni več na zalogi.

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si