Kakovost zunanjega zraka je ključna za zdravje ljudi in varstvo okolja. Publikacija Zrak v Sloveniji odkriva, kakšno je stanje kakovosti zraka v Sloveniji in kako se soočamo z izzivi na tem področju. Besedila je napisalo 40 avtorjev, uvod pa je prispeval evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik.

Publikacija je vsebinsko razdeljena na tri področja:

  1. Od zakonodaje do prvega akcijskega načrta za kakovost zraka
  2. Monitoringi in izzivi do leta 2020
  3. Primeri prakse

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 EUR + 20% DDV (knjiga je brezplačna).

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naroči publikacijo