Tematska poglavja priročnika

  • Investitorji kot ustvarjalci nove gradbene prakse
  • Pametno načrtovanje za pametne in krožne stavbe
  • Človekovo bivanje v stavbi (antropološki pogled)
  • Kakovostno in zdravo notranje okolje v stavbah
  • Ogljični odtis stavbe
  • Upravljanje stavb
  • Primeri praks

V priročniku objavlja strokovne prispevke in predstavlja primere prakse 44 avtoric in avtorjev. Priročnik je prispevek k posodobitvi NEPN.

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

Obseg: 200 strani
Naklada: 800 izvodov
Izid: julij 2022
Založnik: Fit media d.o.o.

Pri izdaji priročnika sta združila interese gospodarstvo in stroka.
Sodelovali so: Zavod TIGR, SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, GZS – Združenje lesne in pohištvene industrije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, SPIRIT Slovenija, javna agencija, GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Stanovanjski sklad RS, Eles d.o.o. in Fit media d.o.o.

Priročnik je BREZPLAČEN. Tiskana verzija je že pošla, na voljo je samo še v e-obliki.

Naročilo publikacije

Hidden