Knjiga celovito obravnava postopke sodobnega ravnanja, tehnologij in meritev ravnanja z odpadnimi vodami, ki so neizogiben dejavnik tako v gospodarstvu kot v lokalnih skupnostih, javnih zavodih …

V zaključku ponudi tudi nekaj konkretnih primerov praks za ravnanje z odpadnimi vodami. Knjiga je zelo priročna spodbuda za iskanje odgovora, kaj se lahko v različnih okoljih postori za ohranitev, kakovost in bogatenje vodnih virov.

Avtor: dr. Milenko Roš
Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Obseg: 232 strani
Cena: 32 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naroči publikacijo

Hidden
Davčni zavezanec*
Želeno količino izvodov priročnikov potrdi založnik v skladu s trenutno zalogo priročnika. Strinjamo se, da nam založnik zaračuna stroške poštnine po veljavnem ceniku.