Prva celovita strokovna publikacija URE, energetika in okolje v Sloveniji zajema URE v energetski politiki EU – usmeritve do leta 2020 in razvoj po letu 2020, učinki energetske politike na narodno gospodarstvo, dolgoročna strategija za prenovo stavb; temeljne usmeritve energetske politike in prakse v Sloveniji – izzivi trajnostne gradnje in nič energijske hiše, energetsko upravljanje v lokalnih skupnostih, pametna omrežja, razvojne spodbude, URE in stanovanjska politika, URE in zelena javna naročila, energetske izkaznice, energetski monitoringi zgradb idr., ter primere praks slovenskih podjetij, šol, občin in drugih organizacij.

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Obseg: 196 strani
Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 EUR + 22% DDV (knjiga je brezplačna).

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naroči publikacijo